ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ

Η ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. έχει αναλάβει και την κατασκευή πληθώρας έργων, μερικά από τα οποία είναι:

  • Θερμοκήπια Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Σίνδου (1988)
  • Θερμοκήπιο ΤΕΙ Ηπείρου Άρτας (1989)
  • Θερμοκήπιο ΤΕΙ Φλώρινας (1990)
  • Βοτανικός κήπος Πανεπιστήμιο Πάτρας (2001)
  • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2015)
  • Αστικές Καλλιέργιες 10000Μ2 (2015 – 2018)
  • Φυτώρια Βίτσιος Άρτα  7.000 Μ2 (2007)