Λύσεις

ΛΥΣΕΙΣ

 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

Θερμοκήπια γοτθικού τύπου ή τύπου VENLO.

 TURNKEY PROJECT

TURNKEY PROJECT

Θερμοκήπια, καλλιέργειες, κηπευτικά και ανθοκομικά.

 ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Διάφορα είδη συστημάτων θέρμανσης και παροχής ενέργειας.

 ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΑ

ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΑ

Κανάλια υδροπονίας, συστήματα EBB-FLOW ΚΤΛ

 CLIMA CONTROL

CLIMA CONTROL

Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου κλίματος καλλιεργούμενων φυτών.

 ΨΥΞΗ

ΨΥΞΗ

Σύστημα δροσισμού υγρής παρειάς,fog system ΚΤΛ

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Εξοπλισμός βελτίωσης εγκαταστάσεων.

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Παροχή μηχανημάτων και εξειδικευμένου προσωπικού.