ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ

Το μεγαλύτερο ενιαίο υδροπονικό θερμοκήπιο στην Ελλάδα, το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά με χρήση γεωθερμίας και κατασκευάστηκε από την ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. τμηματικά από το 2013 και ολοκληρώθηκε το 2019.

Αποτελείται από 16 ανεξάρτητους χώρους καλλιέργειας των 11.000 m², 2 service areas, Cooling System, Clima Control, Εισαγωγή CO2, θερμοκουρτίνα και πλήρες υδροπονικό σύστημα.

Παράγει κηπευτικά όλο το χρόνο.