ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

Η ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. κατασκεύασε την καινούργια μονάδα έρευνας και εκπαίδευσης στο αγρόκτημα Βελεστίνο με 6 ανεξάρτητους λειτουργικούς χώρους εξοπλισμένους με τα πιο σύγχρονα συστήματα.

Έχει ήδη ξεκινήσει να λειτουργεί και αυτή τη στιγμή συνεργάζεται με γνωστά ινστιτούτα του εξωτερικού, καθώς και με τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου.