ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ανάλογα με τις ανάγκες του θερμοκηπίου και τον τύπο της καλλιέργειας, όπως ενδοδαπέδια θέρμανση, επιδαπέδια θέρμανση, εναέρια θέρμανση.

Παροχή ενέργειας από καύση βιομάζας, εκμετάλλευση γεωθερμίας, συμπαραγωγή με χρήση φυσικού αερίου.