ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  • Κανάλια υδροπονίας με δυνατότητα ανάρτησης από την οροφή ή στήριξη στο έδαφος.
  • Συστήματα EBB-FLOW με λεκάνες στο έδαφος ή σε κινητούς πάγκους.