ΨΥΞΗ

COOLING SYSTEM

  • Δημιουργία του συστήματος Δροσισμού Υγρής Παρειάς, η οποία ενδείκνυται στις καλλιέργειες του Ελλαδικού χώρου, καθώς μέσω αυτού επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή απόδοση
  • Σύστημα υψηλής πίεσης FOG SYSTEM.