Με μακρά ιστορία στην κατασκευή θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων, η εταιρεία μας διαθέτει ιδιόκτητα κατασκευαστικά μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό με σκοπό να εκτελέσει άρτια την παραγωγή των έργων που αναλαμβάνει. Φιλοσοφία της Αγροτεχνικής είναι η συνεχής αναβάθμιση των μηχανημάτων και εκπαίδευση του προσωπικού της προκειμένου να διατηρεί την πρωτοπορία της στον χώρο που δραστηριοποιείται.